تاريخ : یکشنبه ۲۲ مرداد۱۳۹۱ | 15:58 | نویسنده :

ریتم: 4/4

Cm.......................Fm.............

درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن

.........Cm..........Fm....................Bbm

دنیا اگه تنهام گذاشت تو منو انتخاب کن

Cm...........................Fm.......

دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود

.........Cm.......Fm..........................Bbm

حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود

Cm....................................Fm...............

خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم

........Cm...........Fm...................Bbm

درارو بستم روت تا احساس آرامش کنم

Cm.........................Fm.................

باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست

.........Cm..............Fm....................Bbm

اگه دلت میخواد بری اصرار من بی فایدست

Cm..................................Fm.........

هر کاری می کنه دلم تا بغضمو پنهون کنه

............Cm...........Fm....................Bbm

چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه

Cm...............................Fm...........

یا داغ رو دلم بزار یا که از عشقت کم نکن

........Cm.......Fm..................Bbm

تمام تو سهم منه به کم قانعم نکن

Cm....................................Fm...............

خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم

........Cm...........Fm...................Bbm

درارو بستم روت تا احساس آرامش کنم

Cm.........................Fm.................

باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست

.........Cm..............Fm....................Bbm

اگه دلت میخواد بری اصرار من بی فایدست